О проекте Координаторы проекта Малокомплектные школы
Вы находитесь: ТИО » Татарский язык » 7 класс » Главные члены предложения

Ф. С. Сафиуллина, С. М. Ибраһимов. Татар теле. Татар урта гомуми белеем бирү мәкт. 7 нче с-фы өчен дәреслек. — Казан: Мәгариф, 2007.
Максат: җөмләнең баш кисәкләрен кабатлау; ия һәм хәбәрне табуга күнегүләр эшләү.
Җиһазлау: карточкалар , компьютер.

читать далее

Ф. С. Сафиуллина, С. М. Ибраһимов. Татар теле. Татар урта гомуми белеем бирү мәкт. 7 нче с-фы өчен дәреслек. — Казан: Мәгариф, 2007.
Максат: ия белән хәбәр арасында сызык куелу очраклары турында төшенчә бирү; җөмләләрдә ия белән хәбәр арасында сызык куелу очракларына күнегүләр эшләү.
Җиһазлау: дәреслек, компьютер.

читать далее

Ф. С. Сафиуллина, С. М. Ибраһимов. Татар теле. Татар урта гомуми белеем бирү мәкт. 7 нче с-фы өчен дәреслек. — Казан: Мәгариф, 2007.
Максат: ия белән хәбәрнең бәйләнеше турында төшенчә бирү; җөмләләрдә ия белән хәбәрнең бәйләнешен күрсәтә белү, күнегүләр эшләү.
Җиһазлау: дәреслек, компьютер.

читать далее

Ф. С. Сафиуллина, С. М. Ибраһимов. Татар теле. Татар урта гомуми белеем бирү мәкт. 7 нче с-фы өчен дәреслек. — Казан: Мәгариф, 2007.
Максат: хәбәр турында төшенчә бирү; җөмләләрдә хәбәрне таба белергә өйрәтү, күнегүләр эшләү.
Җиһазлау: дәреслек, компьютер.

читать далее

Ф. С.Сафиуллина, С. М. Ибраһимов. Татар теле. Татар урта гомуми белеем бирү мәкт. 7 нче с-фы өчен дәреслек. — Казан: Мәгариф, 2007.
Максат: ия турында төшенчә бирү; җөмләләрдә ияне таба белергә өйрәтү, күнегүләр эшләү.
Җиһазлау: дәреслек, компьютер.

читать далее